Học tiếng Anh qua bài hát My Love - Westlife

213 Views
Published

An empty street
Một con đường vắng
An empty house
Một ngôi nhà trống
A hole inside my heart
Và một khoảng trống trong trái tim anh
I'm all alone
Anh thực sự cô đơn
The rooms are getting smaller
Căn phòng dường như thu nhỏ lại
I wonder how
Anh tự hỏi như thế nào
I wonder why
Anh tự hỏi tại sao
I wonder where they are
Anh thắc mắc chúng đang ở đâu
The days we had
Những tháng ngày hai ta đã có
The songs we sang together
Những bài hát mà chúng ta hát cùng nhau
Oh yeah
Oh yeah

And all my love
Và tất cả tình yêu của anh
I'm holding on forever
Anh sẽ giữ nó mãi mãi
Reaching for a love that seems so far
Tìm kiếm một tình yêu dường như quá xa vời

So I say a little prayer
Vậy nên anh thì thầm cầu nguyện
And hope my dreams will take me there
Hi vọng rằng những giấc mơ sẽ mang anh đi
Where the skies are blue to see you once again, my love
Đến nơi có bầu trời xanh để gặp em một lần nữa, tình yêu của anh
Over seas and coast to coast
Băng qua những bến bờ từ đại dương tới đại dương
To find a place I love the most
Để tìm đến nơi anh yêu thương nhất
Where the fields are green to see you once again, my love
Nơi những cánh đồng xanh bất tận, để gặp em một lần nữa . Tình yêu của anh

I try to read
Anh cố gắng đọc sách
I go to work
Vùi đầu vào công việc
I'm laughing with my friends
Cố gắng gượng cười với những người bạn
But I can't stop to keep myself from thinking
Nhưng anh chẳng thể nào ngăn được những nghĩ suy của mình
Oh no I wonder how
Anh tự hỏi như thế nào
I wonder why
Anh tự hỏi tại sao
I wonder where they are
Anh thắc mắc chúng đang ở đâu
The days we had
Những tháng ngày hai ta đã có
The songs we sang together
Những bài hát mà chúng ta hát cùng nhau
Oh yeah

And all my love
Và tất cả tình yêu của anh
I'm holding on forever
Anh sẽ giữ nó mãi mãi
Reaching for a love that seems so far
Tìm kiếm một tình yêu dường như quá xa vời

So I say a little prayer
Vậy nên anh thì thầm cầu nguyện
And hope my dreams will take me there
Hi vọng rằng những giấc mơ sẽ mang anh đi
Where the skies are blue to see you once again, my love
Đến nơi có bầu trời xanh để gặp em một lần nữa, tình yêu của anh
Over seas and coast to coast
Băng qua những bến bờ từ đại dương tới đại dương
To find a place I love the most
Để tìm đến nơi anh yêu thương nhất
Where the fields are green to see you once again, my love
Nơi những cánh đồng xanh bất tận, để lại một lần được thấy em . Tình yêu của anh

To hold you in my arms
Để ôm em trong vòng tay
To promise you my love
Để hứa với em tình yêu này
To tell you from the heart
Để nói với em từ trái tim anh
You're all I'm thinking of
Rằng em là tất cả anh mơ đến

I'm reaching for a love that seems so far
Tìm kiếm một tình yêu dường như quá xa vời

So I say a little prayer
Thế nên anh thì thầm cầu nguyện
And hope my dreams will take me there
Hi vọng rằng những giấc mơ sẽ mang anh đi
Where the skies are blue to see you once again, my love
Nơi mà những bầu trời xanh để lại một lần được thấy em

Over seas and coast to coast
Băng qua những bến bờ từ đại dương tới đại dương
To find a place I love the most
Để tìm thấy nơi anh yêu thương nhất
Where the fields are green to see you once again, my love
Nơi những cánh đồng xanh bất tận, để lại một lần được thấy em . Tình yêu của anh

Say it in a prayer
Thế nên anh thì thầm cầu nguyện
Dreams will take it there
Hi vọng rằng những giấc mơ sẽ mang anh đi
Where the skies are blue to see you once again
Đến nơi có bầu trời xanh để gặp em một lần nữa Tình yêu của anh
Over seas and coast to coast
Băng qua những bến bờ từ đại dương tới đại dương
To find a place I love the most
Để tìm thấy nơi anh yêu thương nhất
Where the fields are green to see you once again, my love
Nơi những cánh đồng xanh bất tận, để lại một lần được thấy em . Tình yêu của anh

Category
nhạc bất hủ
Tags
bài hát tiếng anh bất hủ
Be the first to comment